Sağlık alanında değer yaratmak için çalışıyoruz. Sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirme bilincindeyiz!

Dünden bugüne İNTRALİNE gelişim hikayesini izleyin!

İntraline İlaç Kurucusu ve Yönetim kurulu başkanı Sn. Lokman Kanat İntraline gelişim ve başarı hikayesini anlatıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik anlayışının temelini şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik, doğal kaynakların verimli kullanımı ve çevreye duyarlılık oluşturur.

Irk, renk, cinsiyet, din, medeni hal, cinsel yönelim, politik görüş ya da mensubiyet, etnik kimlik, sağlık durumu, ailevi sorumluluklar, engellilik ya da yaş gibi etkenlere dayalı ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez buluyoruz. Sürdürülebilir büyüme ilkelerimizi; fizibilite sürecinden üretime, sermayemizden insan kaynaklarına kadar faaliyetlerimizin her aşamasında bütünsel bir kalkınma modeliyle hareket ederiz. Tüm yatırımlarımızı; ekonomik, toplumsal ve çevresel çerçeve içerisinde değerlendirerek bugünden geleceğe uyumlu ve sürdürülebilir bir vizyonla hayata geçiririz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetim Kadromuz

2000 yılında başlayan hikayemize; ilaç sektörünün en başarılı profesyonelleri ile 2015 yılında İntraline İlaç firmasını kurduk ve her geçen gün büyüyerek devam ediyoruz...

En başında yola çıktığımız arkadaşlarımızla beraber yürümeye devam ederken ekibimizi de genişletiyoruz. Tüm ekibimizle birlikte; inanarak, severek, gelişerek, öğrenerek ve çok çalışarak hedeflerimize ulaşıyoruz.

DAHA FAZLA BİLGİ